ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ HTML
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2555
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2565
การจัดจำแนก ไม่มี
หน่วยวัด คน
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 19 เมษายน 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 19 เมษายน 2566
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 19 เมษายน 2566